Dofinansowanie

Le Petit Trou realizuje projekt współfinansowany z EFRR w ramach POIR 2014-2020 (Działanie 3.3.3) „Wsparcie MSP w promocji marek produktowych- GoToBrand”.

Tytuł projektu: Wprowadzenie marki Le Petit Trou na nowe rynki międzynarodowe

Cel projektu: pozyskanie nowych partnerów handlowych oraz zwiększenie przychodów z działań eksportowych, a także promowanie polskiej marki na rynkach międzynarodowych.